Ingen kan klaga på växtligheten i Askersund de
senaste åren. Ett tydligt bevis på det
är träd som växt sig höga och skymmer
byggnader som Landskyrkan, Samrealskolan, Vattentornet för att nu nämna några
sevärda byggnader.

OBS! På na.se Askersundsbloggen finns mer text och flera bilder. Gå gärna dit och läs. Kommentera gärna