Lennart Sandberg är en populär person i
Askersunds Hembygdsgård. Inte bara bland människor utan också bland djuren.
Getterna älskar honom. Det har jag kunnat konstatera med egna ögon. Lennart
behöver bara visa sig i backen upp mot Hembygdsgården så rusar getterna upp och
ställer sig på bakbenen mot staket. De
vet att Lennart alltid har härligt gröna
trädruskor med sig att bjuda på. Bara
matningen av getterna är värt ett besök i vackra och välskötta

Hembygdsgården.
Ordföranden Sondér och hans medhjälpare
har alla heder av allt nedlagt arbete. Och som pågår hela tiden.

Ove Danielsson