Strandparken är utan tvekan askersundarnas
populäraste promenadstråk. Det är alltid
mycket folk som rör sig i området. Ska inte folk till sina båtplatser eller Borgmästareholmen, så nöjer de sig ”bara” med promenader. Är det
inte stavgång är det promenader i
värdig takt. Ibland är det joggare på gång. Boulebanan är också välbesökt.
Vackra dagar kan det också vara ett litet gäng där som tycker om pilsner. Det finns en plats för alla i
Strandparken.

Strandskoningen vid
Strandparken i Askersund blev bra. Från
Hagabadet och fram till den nya bryggan
vid gamla Varmbadhuset ligger nu en vacker stenbädd som förgyller stranden.
Satsningen var nödvändig för att inte delar av parken skulle försvinna ut i
Alsen. Men det tog lite tid innan
arbetet kom igång. Det är mycket formalia från olika myndigheter som skall till
när det gäller arbeten runt stränderna. Plockar kommun också bort den märkliga grinden ut till Borgmästareholmen blir det ännu
bättre. Har skrivit om det tidigare och
fått medhåll av kommunalrådet Per Eriksson. Frågan är bara vem som ska ta
beslut om att ta bort grinden. En liten ful
grind vid en bro stoppar inte
vandalisering och inbrott. Tycker man
ska kunna gå ut till holmen vilken tid som helst på dygnet. Nu finns det
tidsbegränsningar!

Strandparken har sin egen
historia. Fram till i början av 50-talet var det bara sträckan från hamnen och fram till stationshuset som räknades och sköttes ordentligt. Parken
utanför stationshuset kallades
Järnvägsparken. Det namnet försvann förmodligen
med järnvägen på 50-talet. Det verkar logiskt. Nu är det Strandparken
som gäller. Inte många har hört talas om Järnvägsparken i dag. Men det finns
gamla vykort från den parken.

Området från stationshuset
och fram till Haga var det inte många som brydde sig om. Det var bara vass och
annat skräp vid strandkanten. I mitt allt ringlade järnvägen fram.
Järnvägsparken anlades i slutet på
1800-talet. 50 år senare fanns det inte
mycket kvar av den ursprungliga planteringen. Det skriver Joel Haugard i sin bok ”Askersundiana” som kom ut 1940. En rad
björkar som stod vid strandkanten höggs ned på grund av att de blivit
underminerade av vattnet. Nyplanteringar har sedan gjorts i parken flera
gånger.

1950 påbörjades första etappen på arbetet från stationshuset
ut mot Hagabadet. På den tiden fanns det inte så gott om politiska nämnder. Det
var mera halvprivata nämnder , som ofta
leddes av någon uppsatt person med stort
inflytande i staden. Planteringsnämndens ordförande hade hämtas från
Samrealskolan, nämligen rektor Anton Frendel. Sjöängsparken var arbetsnamnet på fortsättningen av Strandparken. Sjöängsparken kallades till och med i tidningarna för
Askersunds nya fritidsområde.

I tidningen från 1950 kunde
man läsa att en vacker spireahäck skulle bli en fortsättning på Joel
Haugardsgatan. Den skulle mynna ut vid parkens sydöstra hörn, där man i
framtiden skulle planera för en bro till ön Byfogden. För mej är det helt nytt
med att det fans planer för en bro just där. Vad skulle man göra där? Nu blev det istället en bro ut till
Borgmästareholmen. Första etappen på fortsättningen av Strandparken kostade
14 000 kronor

Gösta Snoddas Nordgren var en av underhållarna i Strandparken. Här tillsammans med Karlstads-Snoddas

I en tidningsartikel 1953 fanns en intervju med Anton Frendel.
Enligt rektorn mycket väl använda pengar. Yttre förutsättningar för en lyckad
månskenspromenad hade skapats av planteringsnämnden. Under en period var alla
större sommararrangemang förlagda till Strandparken, där det också fanns en
scen. Gräsmattan söder om Sjöängsskolan var mycket utnyttjad. Och det var inga
problem med artistframträdanden som drog stor publik. Det fans plats för alla.
I dag är det Askersunds hamn som gäller för de flesta arrangemangen.

Tycker även att dagens planerar kan vara nöjda med
strandskoningen av Strandparken, precis som rektor Frendel var en gång i tiden.
Det är vackert med sten. 1950 skrev tidningen ”att en vacker bård av rundsten pryder strandkanten”.
Det gäller 2013 också.

Vännen Leif Linus har hjälpt
till med en del bilder. Bloggen finns också på na.se under Askersundsbloggen. Har skrivit bloggar om Strandparken tidigare, men tiderna förändras och det kommer till nya saker. Nya vinklingar. Även för en enkel bloggare.

Ove Danielsson