Ett gäng stensättare
har den senaste veckan gjort ett ingrepp
i Askersunds
hjärta-kullerstenstorget. Och flera väntar till hösten. Redan
tidigare har det gjorts ett
ingrepp med en plattrad.

Askersunds
kommun jobbar hårt med tillgänglighet och plattrader över kullerstenstorget är vad jag förstår en
del i det. Naturligtvis är det också bra för handeln och kunderna när tunga varuvagnar ska dras ut på
torget.

Torget i
Askersund har alltid varit och är ett kärt
diskussionsämne . Men så ska det väl vara när det gäller en sådan viktigt
plats. Efter ombyggnaden för några år
sedan så blev askersundarna delade i två
läger. Ett gäng tycker det blev snyggt och bra, medan andra tycker det blev
sämre än tidigare. Helt enkelt en onödig utgift. Att inte själva
kullestenstorget blev riktigt bra är nog
alla ense om. Pengarna räckte inte till det man verkligen skulle göra, nämligen
att göra torget jämnare. Upphandlingen måste ha klickat ordentligt. Men så fick
den också göras två gånger. I övrigt tycker jag det blev bra.

Några har
varit inne på att ersätta
kullerstenarna med asfalt. Men det är otänkbart. Centrala stan är
kulturmärkt och det skulle vara ett helgerån att ta bort alla kullerstenarna.
Der räcker nog att göra några
plattrader. Men det är inte första gången det varit bråk om torget. Inför
Askersunds 300-årsjubileum 1943 uppstod en het politisk strid om en gammal fin torglampa. I folkmunnen var
den döpt till ”metkroken”. Lampan hade stått på torget sedan staden fick
elljus.

Eftersom det skulle bli jubileumsfest på torget skulle
lampan bort ansåg hälften av de aktiva
politikerna, medan andra hälften ville ha lampan kvar. Beslutet blev att den
skulle bort och placeras i stadsparken. Men när ”metkroken” skulle plockas bort
gick allt snett. Stolpen slog i marken och gick i tusen bitar! Den var
tillverkad av gjutjärn. Stadens förste pressfotograf Magnus Bromander följde händelserna med sin kamera. Förutom
att plåta fick han också lyssna
till alla bortförklaringar varför ”metkroken” slog i marken. Det var
ingen som ville ta på sig skulden. Och Askersunds stad-som det hette då- blev
en lampa fattigare.

1986 grävde
en maskinist anställd av televerket upp, Askersunds gamla rådhuset från 1600-talet vid norra delen
av torget när nya ledningar skulle läggas. Gamla stockar från rådhuset grävdes
fram. Arbetet stoppades omgående och
folk från länsmuseet tillkallades för arkeologiska utgrävningar och
dokumentation av fyndplatsen. Massor av daglediga askersundare kantade
”rådhusgropen” på torget för att följa utgrävningarna.

1986

Utgrävningarna
1986 på torget var de första som gjorts i centrala Askersund. Det var ganska
lät enligt expertisen att se vad som hänt
före och efter den stora branden 1776. En svart jordrand cirka 40-50 centimeter ned i
marken är rester från branden som ödelade hela staden. Att det var just det
gamla rådhuset som televerket grävt fram rådde ingen tvivel om. Gamla kartor visade att rådhuset låg på den
plats där fynden gjordes. Stockarna från grunden var märkligt nog fortfarande
friska.

Rådstugan
–som huset kallades på den tiden-låg avskild ute på torget. Byggnaden var av
trä i en våning och försedd med spåntak och ett litet torn. Rådstugan var en
mycket liten byggnad. I tornet hängde en klocka. År 1695 offrades gamla
rådhusklockan för att man skulle få fram tillräckligt med metall för att gjuta
om stadskyrkans lilla klocka. Folket från länsmuseet fotograferade, mätte stockarna och ritade av byggkonstruktionen. Vid det tillfället förklarade också ansvariga
för utgrävningen att det förmodligen fanns mycket mer att undersöka utanför själva gropen. ”Men det får väl
Askersunds kommun stå för själva när de
får gott om pengar” upplyste samma person.

I samband
med den pågående plattläggningen har man
påträffat trävirke en bit ner i torget under kullerstenarna. Fynden undersöktes
och plattläggningen kunde fortsätta.
I ett pressmeddelande skulle jobbet vara klart vecka 26, men det var
allt för optimistiskt. Det kommer att ta
ytterligare några dagar innan den södra
delen av torget är klart. De som jobbar med plattläggningen har fått en del
påhopp att jobbet görs just nu och att det inte blir färdigt snabbare. Men det
är väl bara att ta sådant med ro. De som beställt jobbet måste väl ha haft någon tanke med att det görs just nu…

Bloggen finns också på na.se under Askersund med ytterligare några bilder

Ove
Danielsson