Politkerna i Askersund kan ställa undan sina deodorantflaskor. Om
det inte
nu kommer ytterligare svettiga formuleringar. En svettig och ångerskapande formulering raderades nämligen bort från ett kommunalt dokument vid
det senaste fullmäktigesammanträdet. Istället för formuleringen ”Full
delaktighet för personer med
funktionsnedsättning”, ska det i fortsättningen
heta ”Delaktighet på lika
villkor”. De flesta drog en lättnades
suck när beslutet var klubbat.

-Vi kanske kunde ha gjort det ännu enklare. Men den nya formulering är ändå mycket bättre än den gamla. Det har varit ett elände att
dra hela den gamla formuleringen. Så
krångligt behöver det inte vara,
påpekade kommunalrådet Per Eriksson, vid
fullmäktigesammanträdet.

Anledning till att frågan om
natt den svettiga formuleringen, ”Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning”, blev aktuell just
nu var en utvärdering av vilken linje
kommunen följer i frågan. Det var
Kommunala handikapprådet som önskade
en sådan
utvärdering. Handikapprådet blev nöjd med
utvärderingen och önskar att liknade uppföljningar görs kontinuerligt.

I bakgrunden syns vindsnurran vid Stora Hammarsbron. Den syns lite svagt, men den syns.

Fullmäktigesammanträdet i Folkets hus handlade annars
mycket om vindkraft och planerade
satsningar i Åsbro och Norra Hunna. Alla
var nog för vindkraft, men frågan var placering av vindkraftsverken, mängden,
närheten till hus och storleken.
För ovanlighetens skulle begärdes votering. Voteringar var vanliga på 70-talet när ett antal udda småpartier
fanns med. Då voterade man nästan om
allt, till och med om vem som
skulle justera protokollet.

När det gällde vindkraftsbeslutet i fullmäktige
var det viktig att få fram det
personliga ansvaret genom votering kan jag förstå. Så brukar det var. Nu vet
alla var den enskilde politikerna
står i frågan. Voteringen slutade 23-9
till majoriteten i båda ärendena om vindkraften.

Motståndarna till beslutet fick applåder av publiken vid sina inlägg. Något som
ordföranden Inger Trodell satte stopp för. Det finns regler hur det ska
gå till i fullmäktige. Även för
åskådarna. I riksdagsdebatterna
är det däremot tillåtet att applådera. Har lyssnat
ett antal gånger på debatterna där applåderandet blir lite löjligt. Politikerna sitter bara och applåderar den egna gruppens inlägg. Spontant och bra eller
hur…

Debattörerna
har olika stilar. En del är kortfattade och väldigt koncisa. Andra drar allt som står i handlingarna och som
förhoppningsvis redan alla läst. Själv
föredrar jag den kortfattade varianten.
Då blir det lite snurr på debatten. Men
som sagt det är vad jag tycker.

Sammanträdet tog några timmar, men det kunde
förstås också bero på att det var
tårta och kaffepaus. Även politikerna har sommarlov och firade det lite
extra festligt för att återkomma med nya
frisk tag i höst. Det ska nämnas att även åskådarna fick ta del av jordgubbstårtan.

Bloggen finns också på na.se under Askersundsbloggen. Där finns också en direktlänk till IFK Askersunds hemsida.

Ove Danielsson

PS! Kommentera gärna