När nu
kommunen fått klart med hyresgäster i de gamla verkstadslokalerna vid
Askersundsverken måste det till en renovering av lokalerna som ska bevaras. Och
hyras ut. Uthyrare är det
helägda kommunala bolaget
Askersunds Kommunfastigheter AB.

För att klara renoveringen har bolaget ansökt om en kommunal borgen på 40 miljoner kronor. Frågan ska upp för
beslut i fullmäktige först, men där lär
det inte bli några problem med det
borgensåtagandet. Det finns inte mycket
att välja på för beslutsfattarna. Askersunds
Kommunfastigheter AB är ett
kommunalt bolag och lokalerna måste
renoveras. Och hyreskontrakten är
påskrivna. Har man sagt A måste man säga B.

Det har varit
mycket positiva tongångar på stan sedan det blev klart med vilka hyresgäster som ska inta
gamla Askersundsverken. Förhoppningarna i Askersund är stora på den
kommande satsningen. Inflyttning på AVA-tomten ska ske under
våren 2014.

Bowling
är något som blivit mycket
populärt i Askersund trots att
det inte finns någon hall. Väldigt många åker i
dag till Laxå och spelar. Frågan är hur
det blir i framtiden…

Som nämnts tidigare blir det följande hyresgäster i de pampiga
industribyggnaderna:

Vätter Rehab Gym

Stora ljusa träningslokaler med
bastu. Styrketräning och konditionsmaskiner med bland annat

spinning och boxningsbags.

Askersundshälsan

En komplett företagshälsovård med
specialistkompetenser inom arbetsorganisation,

beteendevetenskap, teknik,
ergonomi, hälsovetenskap, medicin och rehabilitering

O’Learys

Nöjesarena med toppmodern
bowlinghall, sportsbar, stor restaurang och ett stort utbud av

kringaktiviteter för
besöksgrupper och konferenser.

Bowlinghallen ska placeras i byggnaderna ut mot Lilla Bergsgatan. Bilden är från rivningen söder ut.

Ove Danielsson