Innan Rådhuset i Askersund byggdes ut i början på 70-talet fanns det busshållsplatser på tomten, och sedan en affärsbarack. I anslutning till det fanns
också en väntsal. I samma hus som
väntsalen låg också brandstationen. Ett av skälen till att en affärsbarack kom
dit var ett att huset med
mjölkaffär och konditori vid Stora Bergsgatan revs. Baracken blev en
ersättningslokal.

Affärsbarack på Rådhustomten. Den flyttades till gamla idrottsplatsen.

När Rådhuset sedan skulle byggas ut
måste baracken bort, men var skulle den placeras? Ganska snabbt enades
politikerna om att flytta ut den till
gamla idrottsplatsen där det
saknades omklädningsrum. Byggare Allan
Nordström tog åt sig flyttjobbet. Och det gjordes en natt när det inte fanns
någon biltrafik. På den tiden gick
trafiken genom staden. Några
affärsskyltar fick plockas ner annars
gick det ganska smärtfritt. Det var inte så mycket trafik.

Baracken
användes till omklädningsrum i många år.
Jag har själv suttit i den gamla
affärsbaracken och bytt om många gånger till träning och matcher. Tyckte
det fungerade utmärkt.

Ombyte i gamla affärsbaracken. Det fungerade utmärkt i många år.

Affärsbaracken syns i bakgrunden.

Nu upprepas
historien när det gäller avsaknaden
av omklädningsrum. Den här
gången vid fotbollsplanerna vid Solberga IP. En barack och den gamla
gröna ”pissmojen” måste flyttas när nya skolan ska byggas i kanten av
Strandparken upp mot Sjöängsskolan . Vad beträffar bekvämlighetsinrättningen finns det förslag
till lösning. Vad jag förstår är kommunen intresserad av att
Hembygdsföreningen tar hand om den gamla gröna kulturbyggnaden från i
början av 20-talet.

Skolbaracken

Förstår att det
kommer blir huggsexa om baracken,
men mitt
högst personliga förslag är att
man upprepar det som hände i slutet
på 60-talet. Kör upp
baracken till Solberga och ställd den på
höjden. Det finns både vatten
och el där. Det fattas bara ett
politiskt beslut precis som förra gången. Märkvärdigare än så behöver det inte vara. Gick det då så går det väl nu. Vet
att det finns idrottsfolk som finns dagligen
på Solberga som tycker det är bra förslag. Det skulle lösgöra utrymmen i de nuvarande lokalerna upp
vid grusplan. Kanske
orienteringsklubben då kunde få ett eget utrymme.

När det nu
har blivit en del krångel från
länsstyrelsehåll när det gäller den nya skolbyggnaden, så det kan dröja lite
med flytten. Men den som väntar på något
gott….Vad jag förstår är problemet föroreningar vid Hagavägen där gamla järnvägen gick. Men det
var ju på 50-talet. Säkert kommer det
hela att lösas. Länsstyrelsen är vad jag förstår skyldiga att
hjälpa till och lösa problem som kommunerna har. Eller berätta hur det
ska gå
till så det blir rätt. Och det kommer man väl att göra nu kan jag
förstå. Annars vore det konstigt. Sedan om
inte alla tycker placeringen är den rätta så är det en annan sak, men man
får väl ändå lita på de demokratiska spelreglerna.

Vill ännu en gång påpeka att det här är en
högst personlig uppfattning och förslag. Jag finns inte med
i några beslutande organ eller
styrelser, så min röst väger inte
särskilt tungt. Men man kan ju alltid
hoppas som en enkel bloggare…

Bloggen finns också på na.se under Askersundsbloggen

Ove Danielsson

PS! Kommentera gärna