Bowling
och nöje med O’Learys

sportsbar
samt gym och företagshälsovård

till
anrika lokaler i Askersund

De gamla industribyggnaderna är
delvis rivna och delvis bevarade. Området detaljplaneras för

bostadsbebyggelse och etablering
av aktiviteter för invånare och besökare. Inom kort startar

ombyggnationen av de återstående
lokalerna. I dessa kommer flera verksamheter att etablera

sig:

Vätter Rehab Gym

Stora ljusa träningslokaler med
bastu. Styrketräning och konditionsmaskiner med bland annat

spinning och boxningsbags.

Askersundshälsan

En komplett företagshälsovård med
specialistkompetenser inom arbetsorganisation,

beteendevetenskap, teknik,
ergonomi, hälsovetenskap, medicin och rehabilitering

O’Learys

Nöjesarena med toppmodern
bowlinghall, sportsbar, stor restaurang och ett stort utbud av

kringaktiviteter för
besöksgrupper och konferenser.

Hyresavtalen är klara och
lokalerna beräknas vara klara för inflyttning våren 2014.

I samband med pressvisningen i de
än så länge orenoverade lokalerna presenterar Askersunds

kommun förslaget till detaljplan
för området. Respektive företagare berättar om sina planer

och visar runt i lokalerna.

PS! Kommentera gärna