Nu går det inte
längre. Läget är akut. Det måste
till en ny återvinningscentral för att
tillfredställa medborgarnas behov. Och
den är nu på gång. Som alltid har det föregåtts av en utredning. Frågan har varit på vilken
plats den nya centralen ska
ligga. Och nu har politikerna i tekniska
nämnden kommit fram till att Ullavi måste
vara det bästa stället.

Alternativen
har varit en satsning på nuvarande
placeringen vid Gustavslund och ett
område på Lindbomossen. Men Ullavi gick segrande ur striden. Politikerna har jämfört de olika alternativen vad gäller närhet, olägenhet för grannar, verksamhetens
utformning, planerade åtgärd, driftskostnader
och annan påverkan.

Viktig var
också för att snabbt komma igång
med projektet att få anläggningen på
detaljplanerad mark för industriverksamhet. Annars kunde det ha dröjt år.

Kritiken mot
den nuvarande anläggningen och de
timslånga köerna har varit hård. Bilköerna
har varit långt ute på Lustenrustvägen och utgjort en trafikfara. Besökare till
centralen har fått sätta undan en halv dag för att få slänga några sopsäckar. Själv har jag tillbringat
åtskilliga timmar vid stationen genom åren.
Förra året flytta jag från hus
till lägenhet och då blev det besök så
fort centralen var öppen. Klart man skaffade sig en del nya vänner vid centralen, men diskussionerna blev inte så
vidlyftiga. Det handlade mest om hur besvärlig det var att bli av med
skräpet i Askersund.

Problemen har inte berott på de som jobbar där, utan det är själva
utformningen av centralen. Den byggdes innan
miljötänkandet inte var riktigt
på agendan. Det handlade då mycket om att slänga
några tidningar och flaskor. I
dag kommer folk med hela kök. För att
inte tala om stora träd och häckar. Villaträdgårdarna handlar i dag mycket
om stenläggningar och då behövs det
inga större växter.

Men nu har politikerna lyssnat och köerna ska
försvinna. Förhoppningsvis blir den klar
till hösstädningen i villor och villaträdgårdar. I mitt fall är det redan för sent. Har inte så mycket att
slänga längre. Det som är slängt är slängt.

Så här fungerade sophämtningen förr i Askersund. ”Eveborgarn” och Roos , hämtade tunnorna på stan med traktor.

Ove Danielsson