Istället för att sanda vissa gångvägar från
bostadsområdena in till Askersund vore det bättre och billigare att dela ut broddar till folk. De kostar bara 150 kronor och håller en hel vinter. Med en kommunal
upphandling skulle broddarna kunna
bli mycket billigare. Det skriver en medborgare i ett förslag till Askersunds kommun. Men i
kommunens första svar verkar man inte vara heltänd på medborgarens radikala förslag. Svar och förslag finns på hemsidan under Nyheter. ovedanielsson.se. Det finns också en länk till sidan från na.se och Askersund.