Politikerna i Askersund har
stora planer för området vid
Sjöängsskolan. Och det har skrivits en del om det. Skolan har tjänat ut och ett
kulturcentrum ska byggas. Vad som kommer
hända med skolbyggnaderna är ännu
oklart. De är ju inte så väldigt gamla så
det kanske går att hitta alternativ
för politikerna.

Det har funnits olika förslag när det gäller Sjöngsskolan. En
del vill
bygga en helt ny skola på annan
plats och sälja tomter på området där skolan står i dag. Någon föreslog att det gamla huset där
skolkontoret finns i dag skulle
rivas och ge plats för andra
byggnader. Men den som föreslog det
hade nog ingen bra dag. Man kan ju ha
sådana dagar ibland. Att riva den byggnaden hade väl varit något av ett
helgerån. Och det föll ju också snabbt bort.

När det gäller byggnaden där skolkontoret finns har jag
lite fakta och bilder som kanske kan vara intressant att ta del av. Ni
har väl hört talas om goda grannar. Bilderna till den här bloggen svarar min gamle
granne Leif Linus Larsson för. Så det så.

Det praktfulla
tegelhuset där skolkontoret finns är från 1909. Huset byggdes till sjukstuga
med 20 vårdplatser. Bygget kostade 50 000
kronor och invigdes i september 1909. När sjukstugan invigdes fanns det
inga andra hus på tomten. Närmast låg Kristinahemmet. På 60-talet byggdes
Sjöängsskolan på tomten och det har
gjort att gamla sjukstugan inte är så
framträdande längre.

I slutet av 1800-talet
fanns sjukstugan inrymd i fattighuset på
söder. På övervåningen. Under 1896 uppgick patientantalet till nära 100 personer. Behovet av en ny sjukstuga var stort vid den här tiden. Många
i Askersund tyckte det var en olägenhet. Det räckte att vara sjuk.
Kontakterna med de fattiga i huset var
inte särskilt upplyftande ansåg stadens beslutsfattare. År 1904 framhöll
dåvarande stadsläkare Torstensson i
Askersund att sjukstugan var utsatt för eldfara. Fattighjon bodde i rummen
under sjuksalarna.

Personal och patienter vid gamla Sjukstugan

”En del av dessa hjon är passionerade rökare, som röker under
större delen av dagen. En del hjon är också slöa och dricker sprit i smyg”,
skrev läkaren i en tidningsartikel, samtidigt med kravet om en ny sjukstuga.

Men de fanns det som var av
en helt annan åsikt. Någon menade att när patienterna tillfrisknade kunde det
vara trevligt att vistas ute på
gården och prata lite med fattighjonen.
Det fanns en del pigga och trevliga gummor att prata med bland dessa. Men
stadsläkarens ord vägde tyngre. Det byggdes en ny sjukstuga.

Första tänkte man bygga
sjukstugan på Södra Udden, men staden ägde för lite mark där för att kunna
genomföra bygget. Istället byggdes sjukstugan
på Sjöängen, där staden kostnadsfritt
upplät ett halvt tunnland. Bruksägare Cassel på Stjernsund skänkte år
1920, 25 000 kronor för en påbyggnad av sjukstugan på den norra sidan. I
början på 40-talet satsade landstinget
585 000 kronor på en helt ny sjukstuga med 39 vårdplatser. En del av
nuvarande vårdcentralen.

Tegelhuset användes också under en lång period efter
sjukhusepoken till något som kallades kronikerhem.

Vad kommer att hända med Sjöängsskolan?

Ove Danielsson