Hamnscenen i Askersund är ständig aktuell. Just nu finns en bedrövlig tillfällig scen på
hamntorget, men vad jag förstår ska den bort.
Den gamla scenen fick plockas
bort i höstas, efter brister i bygglovshanteringen och överklaganden.

En ny detaljplan är på gång där en scen ska
ritas in så allt blir korrekt.
Scenen som flyttas bort till
småbåtshamnen byggdes snabbt så att den skulle bli färdigt till en
”Tradjazzfestival”. Alla formaliteter kom inte
på plats och så blev det som det blev. Men nu ska det bli rätt.

Det har kommit in en del förslag på hur den nya
scenen ska se ut, om nu inte den gamla
kommer tillbaka. I ett nytt medborgarförslag har Anders Nilsson och Gunilla
Holländer, tagit fram en principskiss som går att utveckla för att passa olika
behov.

Medborgarförslagt på ny hamnscen

Scengolvet ska vara i lämplig storlek, eventuellt
med en låg vägg runt om. Den ska
naturligtvis byggas i vädertåligt material. Ett segel ska spännas upp över scenen. Det ska förankras i Hamnmagasinets vägg och i en ”mast” vid sidan om scenen. En sponsring av bygget skulle
inte var omöjligt enligt de två förslagsställarna.

Anders och Gunilla tycker att den scen de föreslagit skulle kännas naturlig i ett hamnområde. Den moderna
tekniken ska utnyttjas för att ge bästa resultat. Den föreslagna scenen
ska också var flexibel. Seglet kan
monteras upp eller ner vid behov. Scenen kommer att erbjuda ett estetiskt tilltalande
inslag i hamnområdet menar de båda. Den kommer
inte heller störa butikerna i Hamnmagasinet som fallet är i dag.

Det ska bli spännande att följa ärendet. Kanske
planritarna följer medborgarförslaget, som är en helt ny idé för hamnscenen…

Lägger med
några bilder på hur det sett ut
vid Hamntorget.

Så ser det ut i dag

Systrarna K på hamnscenen

Scenen flyttades i höstas

Bild från 60-talet. Fest på Hamntorget

Bild:Kjell Johansson

Ove Danielsson