När Askersunds
nya Kunskap-och kulturcentrum
(KKC) står klart om något eller några år, kommer det att ske många stora
förändringar i den kommunala verksamheten. KKC kommer att lösa upp många knutar
enligt de kommunala handlingarna. Till och med
kommunens matorganisation.

Namnet KKC är benämningen på nybygget
bland politiker och tjänstemän.
Det skulle bli för jobbigt att säga
Kunskap-och kulturcentrum hela tiden. Men folk i allmänhet vet inte vad KKC
står får. Någon trodde att det var ett bekämpningsmedel.

Byggnaden
kommer förutom skollokaler att inrymma, bibliotek, bio, teaterlokaler ,
lokaler till konserter och konferenser,
för att nu nämna något. Det nya KKC kommer, när alla beslut är klara,
placeras på mark där Sjöängsskolan ingår i dag. Skolbyggnaderna söder om gång –och cykelvägen (nygamla
Sundsbrogatan)-kommer att rivas. Hur det blir med tegelbyggnaderna vid
Sjöängsskolan är ännu oklart.
Förhoppningen är att nya KKC ska bli en
stor mötesplats för alla askersundare.

Snart ett minne blott. Sjöängsskolan

Sundsbrogatan ska öppnas igen när nya KKC är färdigt. Så här såg det ut förr, innan Sjöängsskolan byggdes.

Och så till maten. Den kommunala kostorganisationen
har utredds ett antal gånger. Nu har kommunen kommit fram till att det ska
finnas tre tillagningskök. De ska finnas
i Askersund, Åsbro och Hammar. Men det
kommer att dröja lite. Första ska Hammars skola byggas om och sedan handlar det om nybygget i
Askersund KKC. Miljöpartiet är dock inte riktigt med på tåget när det
gäller den nya kostorganisationen. Partiet vill ha mera kött på benen som det brukar heta och har
också lämnat in en reservation. Istället för tre kök, finns det en önskan om
flera tillagningskök hos reservanten. Sammanfattningsvis handlar det om att
spara pengar genom samordning av köken.

I den utredning som gjorts handlar ett stycke om vad
som är hel-och halvfabrikat som jag fastnat för. Gränsdragningen verkar vara mycket svår. Man
har ändå kommit fram till att välja en så oberedd och naturlig råvara som möjligt utan att gå
till överdrift. Utredaren betonar att
det naturligtvis inte innebär att
kommunen tar in hela kor till styckning i köken eller använder opastöriserad
mjölk.

Ove Danielsson