Enligt gamla rykten var det
meningen att stadsbanan Stockholm-Göteborg skulle dras över Askersund. Pamparna
skulle då ha motsatt sig järnvägsbygget,
med motiveringen att de skulle få sin nattro förstörd. Den stora järnvägsknuten
blev i istället Hallsberg. Det är en bra historia när man tröttna på alla
lokalpolitiker för att det inte händer
något. Nog snabbt.

Askersunds station 1916

Men historien är helt enkelt
för bra för att vara sann. Hallsberg var helt enkelt ett bättre alternativ som järnvägsknut mellan de
båda storstäderna. Att Askersund missade
på grund av dålig nattsömn för de styrande, är att ge dåtidens styrande allt för stor betydelse. Besluten om stambanan
togs på ett helt annat plan och då hade det ingen betydelse om pamparna
kunde sova eller inte.

Askersund har faktiskt haft
en egen järnväg när det begav sig. Det var en smalspårig bana mellan Askersund och Lerbäck. 1884 invigdes
järnvägen. I slutet på 50-talet revs järnvägsrälsen upp. Busstrafiken hade
tagit över och godstrafiken gick med lastbilar. Men visst var det lite synd att
ansvariga inte sparade en bit räls och några tågvagnar. Om inte annat för att bevara lite järnvägskultur.
Stationshuset finns kvar och är en kulturklenod
för kommunen, även om inte stationsuret sköts särskilt väl längre sedan
urmakare Bäckström gick ur tiden.

Det enda som vittnar om att
Askersund ändå haft en järnväg , är namnet Banvallsvägen som finns i kanten av
Stadsparken. Och så finns det en informationstavla vid stationshuset som
berättar stadens järnvägshistoria. Järnvägsbolaget fanns kvar många år efter
det att järnvägen fanns kvar. Bolagsstyrelsen
och dess aktieägare träffades en gång om året för att ta del av den
tunna verksamhetsrapporten och äta en god lunch. Det fanns lite pengar att
festa för. Men nu har bolaget gått i graven.

Många har skämtat om
järnvägsbanan mellan Askersund och Lerbäck. I skämttidningen ”Söndags-Nisse”
gjorde tecknaren Oskar Andersson, OA, en vanvördig teckning från stationen i
Askersund. Några buspojkar såg till at tåget
inte kom någon vart.

”Nä, hö nu pojkar va ä de för
sabla skoj! Släpp tåget!” var stinsens kommentar på teckningen.

I väntan på kungen

Det största som förmodligen
hänt vid stationshuset i Askersund är konung Oscar II besök 1898. Veckor i förväg hade mottagningskommittén
dekorerat staden och stationshuset. Besöket ägde rum den 7 juni och det var en
strålande dag. Trots det vackra vädret var kungen på ett uruselt humör. Han
förklarade att kyrkan var smutsig och pennan som han skulle skriva sin
namnteckning med var den sämsta han skrivit med. Kungen blev dock på lite
bättre humör när flickorna vid flickpensionen vinkade från sin balkong. Ett
fatalt misstag inträffade också när stadens representant skulle hålla det korta
avskedstalet vid hamnkajen. Talet lästes från ett koncept, som var dolt i botten på cylinderhatten. På ett ställe
hade han tänkt göra en konstpaus och
hade därför i konceptet skrivit: Här göres ett uppehåll”. I ivern och
nervositeten lästa han med
högtidlig röst även det som inte skulle
sägas högt. Enligt Joel Haugard i Askersundia så uppfattade inte kungen turligt
nog det pinsamma misstaget.

Senare kungabesök har varit
betydligt trevligare. Det har varit snälla och frågvisa kungar som besökt
Askersund.

Håkan Persson ansvarade för stationen i Askersund under många år.

En som vet det mesta om järnvägsbanan mellan Skyllberg och
Askersund, är tågentusiasten Erick Renstrand i Närkesberg. Han har också
startat en förening med namnet
Askersund-Skyllberg-Lerbäcks järnväg , ASLJ.
Föreningen har en egen hemsida med
många gamla fina bilder och
massor av information. Gör ett besök får ni vet allt om den gamla järnvägen.

Några av bilderna till
bloggen kommer från Leif Linus
bildarkiv. Vill också puffa för
Kjells bilder på min hemsida.

Ove Danielsson