Under rubriken Nyheter på hemsidan finns det inlägg om placering av vindkraftverk i kommunen. Ärendet gick på återremiss senast, med en förändring som lyder:

”Askersunds kommun kommer att bevaka att allt för stora ingrepp inte görs i orörd natur på så sätt att det inte går att återställa efter byggtidens slut”.

Det finns synpunkter på den formuleringen. Kritikerna undrar om det finns någon orörd natur i Askersunds kommun, till skillnad från de norländska storskogarna. Det blir en grannlaga uppgift för politikerna när det gäller att ta beslut om Vindbruksplanen. Några politiker vill också flytta gränsen från vindkraftverken till närmaste fastighet från 750 meter till 1000 meter.