I Askersund
är medborgarna mycket aktiva med att lämna förslag till politikerna. Vi det
kommande fullmäktigesammanträdet, som är förlagt till Åsbro finns det 46 ärenden på föredragningslistan. 28 av dessa är
medborgarförslag och väldigt många
kommer från elever vid Sjöängsskolan.
Skolan måste ha haft någon typ samhällsarbete där eleverna
fått lära sig skriva medborgarförslag.

Belys byggnader i Askersund så att det syns från riksvägen anser en medborgare

Och det är ju positivt att de unga engagerar sig i samhällets utveckling.
Kan förstå att det är jobbigt för tjänstemännen
att utreda och lämna svar till alla
medborgarförslag, men så ska det vara enligt politiska beslut.

Den digra
listan är, eller om man så vill
önskelistan, finns nedan.

.Inrätta ett
hunddagis

.Tågstopp i
Åsbro

.Idrottshall
i anslutning till nya Sjöängsskolan

.Bygg en
manuell bilvårdsanläggning

.Bullerplank
vid riksväg 50 sträckan Shell –OK

.Anlägg en
bowlinghall

.Anlägg en
bowlinghall

.Bygg ett
badhus

.Bygg ett
badhus

.Bygg ett
badhus

.Anlägg en
ny biosalong

.Anlägg en
arena med konstgräs

.Bygg en paintbollbana vid idrottsplatsen

.Inrätta en
ungdomsgård i Åsbro

.Sätt upp
gatubelysning vid Slottsstigen i
Zinkgruvan

.Bygg ett
pingishus för alla i kommunen

.Sätt upp en
kompisgunga i Kristinahemsparken

.Köp in en
applikation för skolscheman

.Köp in en
applikation för skolscheman

.Köp in en
applikation för skolscheman

.Skaffa
iPads till eleverna vid Sjöängsskolan

.Uppdatera
mjukvara och hantera IT-systemet bättre

.Sätt upp
fasadbelysning på ett antal byggnader för ett
idylliskt och välkomnande intryck.

.
Ljussättning av Vattentornet

.Val av
byggteknik till nya Kunskaps-och kulturcentrum

.Bygg en
gångbana upp mot Lustenrust

. Bygge ett
kallbadhus i anslutning till varmbadhus i anslutning till Vättern

.Förslag om
att Askersunds kommun bör reagera i tid mot flyktingentreprenörer i
Askersund och på Gärdshyttan.

Satsa på ett kallbadhus i anslutning till ett varmbadhus vid Vättern, tycker en medborgare

En medborgare vill att kommunen satsar på en konstgräsplan på Solberga IP

En liten
udda nyhet i Askersund är också att efterträdaren till oppositionsrådet
Calill Ohlsson ,m, Per-Olof Thulin
ges möjlighet att delta i fullmäktiges överläggningar trots att han inte är invald i församlingen. Det sker genom ett
tillägg i fullmäktiges arbetsordning.
Men han får vänta med att komma med
yrkanden och delta i omröstningar.

Under mina
år som journalist och bevakare av
fullmäktige har det aldrig hänt förut att någon som inte är invald
får vara med i församlingen. Vid ett tillfälle som jag minns var det en
åskådare som räckte upp handen och ville göra ett inlägg. Ordföranden Bengt Norefors avvisade förslaget
vänligt men bestämt till åskådarens ilska.

I fortsättningen kommer jag att köra bloggarna både i na.se och på den här sidan. Det är bara att välja. Det har funnits ett önskemål om det och då gör jag så.

Ove
Danielsson