I tisdagens NA på familjesidan finns samma minnesord som i den här bloggen. Det är på sin plats efter allt samarbete vi haft genom åren.

Förre chefstjänstemannen vid Askersund, Alf Cederlind, har avlidit. Alf skulle ha fyllt 92 år i vår. Efter någon månads kamp med nedsatt
hälsa orkade inte Alf längre.

Under de senaste åren har jag ofta besökt Alf och Margareta
på servicehuset Linden. Ibland
någon gång i veckan. Vi samtalade om det mesta. Alfs
samhällsintresse fanns med hela tiden.
Och idrottsintresset. Han hade själv varit aktiv i orientering. Han höll också fast vid arbetarrörelsens ideal livet igenom. Vid ett tillfälle var han
också nominerad på den socialdemokratiska riksdagslistan.

Alf hann ta
fram ett antal skrifter om gamla gårdar och hus i Askersund. En kulturgärning. Ibland ville han ha hjälp med fotografering
och äldre bilder. Och då ställde jag och
vännen Leif Linus upp. De flesta av skrifterna gavs ut av Föreningen Gamla
Askersund, där han också var hedersmedlem. Två skrifter som han skrivit
har ännu inte kommit i tryck. Alf har tillbringat åtskilliga timmar i kommunens lokalhistoriska
arkiv och framför sin dator för att ta
fram fakta. Hustru Margareta fick be bibliotekspersonalen om hjälp ibland för att avbryta maken i hans forskningsarbete i Lindens
källarregioner. När han sysslade med sådant
glömde han både tid och rum. Arbetet vid datorn fortsatte han med fram till några veckor före
sin död.

Under
mina år som journalist hade
jag nästan daglig kontakt med Alf som cheftjänsteman på kommunen. Han var alltid
korrekt och vänlig. En man som kunde skilja på sak och person. Klart att han
inte alltid tyckte att det som skrevs var bra. Hårt ansatt från alla håll blev
han som vd för gamla Stadshotellet när byggnaden skulle rivas. Men hans korrekta
uppträdande ingav respekt. Även hos kritikerna. Han var mycket
noggrann och fostrad i det
kommunala sättet att skriva. Det följde
honom också med hem i familjen. Han
tog hem papper för att läsa igenom. Dottern Anne-Marie har berättat att hon bad
pappa Alf läsa ur lite kommunala
protokoll när hon hade svårt att somna. Och det fungerade.
Något som båda hade roligt åt så här lite på distans.

Alf och
tvillingbrodern Erik , var födda i Stocksäter som då tillhörde Kumla socken. Brodern avled för några år sedan. Alfs
kommunala bana började som
kontorist vid Hallsbergs kommun 1945.
Tre år senare fick han anställning i Lerbäcks kommun där han blev
kommunalkamrer.

Efter kommunsammanslagning 1971 blev han
drätselchef i den nya Askersunds kommun. Titeln ändrades några
gånger, men vid sin pensionering hade han titeln kanslichef, som i dag
motsvarar kommunchef. Men Alf själv var aldrig så noga med titlar.

Han har också
haft en rad uppdrag på länsnivå, bland annat som kassör i Synskadades
Riksförbund Örebro län under tio år. Som
nämnts var han vd för Askersunds hotellbolag. Alf och hustru Margareta var också
personerna bakom de årliga
Sommarsalongen i Sjöängsskolan.

Själv kommer
jag att sakna samtalen med Alf. De var givande och trevliga. Som tur är har
lämnat efter sig ett antal skrifter som kommer att väcka minnen.

Ove Danielsson