Blogg på na.se eller på bloggsamlingen. ”Sundsbrogatans status ska återupprättas”