Bilder från den pågående utställningen i biblioteket. Det planerade bygget syns i rött.

Bygg ett nytt Kunskapscenter i Askersund som
planerat, men välj rätt byggteknik. Det uppmanar en medborgare de
ansvariga på Rådhuset. Medborgaren föreslår att huset byggs i trä så långt det är möjligt. Enligt honom finns det en rad fördelar med en träbyggnad. Både tekniskt, etiskt ,
ekonomiskt och miljömässigt.

Medborgaren bygger sitt förslag bland annat på en artikel i sista
numret av tidskriften National Geographic. Enligt artikel medför
byggteknik med betong och stål stora koldioxidutsläpp, medan trähus lagrar kol som
annars når ut i atmosfären.

Valet att
bygga stora hus i trä får allt
större uppmärksamhet påpekar medborgaren
i sitt förslag . Ny byggträteknik som tar större hänsyn till högt ställda miljökrav och till
rätt kostanden, är det enda riktiga anser medborgaren i sitt förslag.

Sundsbrogatan ut mot Haga kommer att öppnas igen. Så här såg det ut på 50-talet när gatan var öppen