Avtalsförslaget som arrendatorer på Edö
fått av kommunen till ett möte den 5 december finns på hemsidan:ovedanielsson.se, under Kommunala Nyheter. Kommunen är villig att lägga upp 1,5 miljoner kronor för att
lösa ut arrendatorer. Alternativet är att få en tomt på Etapp 2 som enligt
kommunen är värd 1,2 miljoner. Blir det
ingen uppgörelse går arrendatorerna miste om allt enligt avtalsförslaget.