Ska det serveras alkohol i kommunens lokaler måste det vara en viss ordning på det hela.
Därmed inte sagt att det varit så tidigare.
Det finns nämligen ett förbud mot
att servera alkohol i kommunens lokaler. Men nu handlar det om undantag mot förbudet. Läs mer på hemsidan: ovedanielsson.se, under Kommunala Nyheter.