Vad kommer att hända med verkstadsområdet i
Askersund? Många väntar med spänning på förslag och planer. Det finns stora
förväntningar. Vad jag förstår så finns det en del saker i marken inom området som inte borde vara där. Det gör
planeringsarbetet ännu lite knepigare. Men det går väl alltid att göra
parkeringsplatser på sådan mark.

Tre borgerliga partier, moderaterna, centerpartiet
och kristdemokraterna, har i en motion till fullmäktige föreslagit en arkitekttävling för områdena
Strandparken och kvarteret Verkstaden.

Huvuddelen av uppdraget ska vara detaljutformning av
skolgården som en integrerad del av
Strandparken. Skolgården kommer att bli en del av Strandparken när
nya skolan står färdig. Tävlingen ska även omfatta en principiell
utformning av området mot kvarteret
Verkstaden.

De tre borgerliga partierna menar att en
arkitekttävling skulle bli pricken över i på Askersunds satsning på skola och kultur i samklang med stadsutveckling.
Samtidigt som kommunen kan hitta de bästa lösningarna för barn och
ungdomars behov.

Vyn från Sjötullsgatan har förändrats sedan delar av Askersundsverken rivits bort. Nu syns vattnet från båda håll av gatan.

En del politiker
anser dock att arkitekttävlingar inte är bästa sättet att nå framgångar
i planeringen. Samma är det med en del arkiteketer. Vi får se vad som händer…

PS! Kommentera
gärna. Det skulle vara intressant