Skrev för
några dagar sedan om den
planerade utsmyckning av den nya rondellen vid södra infarten till Askersund.
Trafikverket avslog kommunens begäran. Verket tyckte det blev lite för
mycket. Efter det har jag fått
förslag insänt till bloggen. Ett har lämnats in som medborgförslag.

Någon tycket
att räckte med en välskött grön yta, eller kanske ett hav av blå bolltistel. Eller en
kargare yta med kungsljus. Margareta Englund i Askersund har
lämnat in ett förslag med ritning och allt.

Undrar hur det gick till när kommunen tog ut det förslag till utsmyckning som
lämnades till Trafikverket? Var det
någon öppen förslagstävling? Är lite osäker efter det kommer in flera förslag sedan jag skrivit i min blogg
om det hela. Det kanske borde ha varit det, om det nu inte var det….

Presenterar nedan Margaretas förslag och tankar.

PS! Kommentera gärna