Vännen Leif Linus Larsson visade film i Åboholm på
fredagskvällen. Han har under några månader följt arbetet med en kolmila.
Intresset för visningen var stort.
Anders Foglander fanns med i publiken
och han sände över några bilder.