Kommunen kan komma att avveckla måltidsverksamheten vid
Lindens restaurang i servicehuset. Tekniska nämndens budget
är inte i balans och därför måste
det sparas pengar. Det har politiker på
en lite högre nivå gett order om. Det
handlar om ett sparbeting på nästan 3
miljoner kronor. Nedläggningen
av Lindens restaurang är en del i besparingen.

Kostchef Liz Borgwardt
har gjort vad som ålagt henne. Hon har tagit fram en redovisning och vilka eventuella konsekvenser en avveckling skulle innebära.

Läs mer på hemsidan under Kommunala Nyheter: ovedanielsson.se