Klart man inte skulle säga nej till lite mera pengar i plånboken. Men jag är inte bitter…

Intresset för vad folk tjänar har alltid varit
stort. Tidningarna publicerar också ofta vilka som tjänar bäst i kommunerna. Det säljer bra. Jag vet det
efter alla mina år på tidningar.
Förhoppningsvis är det ett sätt att bry
sig om sina medmänniskor. Det handlar om omtanke. Ett fint drag mänskligt drag.

Elaka tungor
säger att det bar handlar om nyfikenhet
och avundsjuka. Men så illa tror
jag inte det är. Det är väl alltid trevligt när grannen köper en ny bil, eller byter kök och blir lyckliga.

Stort intresse är det alltid över hur mycket våra folkvalda tjänar. Direkt kan jag säga att kostnaden för
den politiska organisationen har minskat
med 350 000 kronor mellan åren 2010 och 2011. Politikerna är på gång att
besluta om nya bestämmelser för arvoden och kostnadsersättningar. I dag
är utformningen av bestämmelserna lite knepiga att förstå. Men det ska bli
ändring på det. Allt ska bli kristallklart. Förslagen innebär
dock inga ändringar i sak.

Arvodet för
kommunstyrelsens ordförande är
beräknat till 85 procent av riksdagsledamotsarvodet för förgående år.
Arvodet för övriga
förtroendevalda med årsarvoden är det 90 procent av arvodet
för kommunstyrelsens ordförande. Förtroendevalda med årsarvoden har inte rätt till andra arvoden. Det hjälper då inte hur många sammanträden de
aktuella politikerna deltar i.

Sammanträdsarvodet för övriga
politiker är ett belopp per sammanträde. Sedan har det ingen betydelse om man sitter hela natten. Det har heller
ingen betydelse om det är flera sammanträden i följd. Det blir bara ett arvode
och därmed basta. För den som är
intresserad av mera ingående detaljer när det gäller det nya bestämmelserna,
finns det handlingar på Rådhuset. Jag har bara tagit upp det viktigaste.

För att följa
med i tiden lägger jag ut hela lönelistan, men utan namn. Det får var och en ta reda på, om så önskas.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt