En stor björk sågades ner strax ovanför taket där jag bor vid Stöökagatan. Kunde följa arbetet från takfönstret. En ovanlig utsikt.

Daglediga
askersundare har fullt upp nu.
Under onsdagen var det extra körigt. Då
sågades en jättebjörk ner på en gård vid Lilla Bergsgatan. Samtidigt
började rivningen av Ahnérska huset i
korsningen Sundsbrogatan –Stora Bergsgatan på allvar. Det filmades och
fotograferades så det stod härliga till.
Turligt nog är det bara 100 meter mellan de
båda platserna.

Rivningen av Ahnérska har
pågått lite smått några veckor.
Det finns intressenter av fönster och
lite annat som påbörjade rivningen.
Men under onsdagen rullade den stora skopan in för att ta hand
om det gamla huset från 1920-talet. Huset ska ersättas med moderna
bostäder. Det har varit lite strid om det. Några ville behålla och rusta huset, medan majoriteten av
politiker menade att det var mest
ekonomiskt att riva allt.

Björken är fälld. I huset till vänster bor jag. Men det är vackrare från andra sidan, Carlstens gård.

Gården där den gamla björken fanns syns till höger. Gård 153

Den stora björken på gården vid Lilla Bergsgatan har
jag haft koll på bland annat genom ett av våra takfönster i lägenheten. Den
var mycket gammal och mycket hög.
Husägaren och Askersundsbostäder var eniga om såga ned trädet. Det fanns
annars risk för att den gamla björken skulle
läggas över något hustak. Inget att säga om det även
om man ska vara rädd om gamla träd. När planteringen skedde för mycket länge
sedan var det nog ingen som tänkte på
kommande problem.

Gården där den stora björken fanns kallades
förr för Romanoffgården. Ägare 1945 var
Anna Cecilia Romanoff och hon bodde i Stockholm. Varför är oklart. Hon kanske flyttade dit sedan hon
blev änka. Det finns också en uppgift från 1783 om tomtägarens
namn till gård 153 vid Lilla Bergsgatan. Namnet är Olof Stroberg.

Rivning av Ahnérska

De närmaste
dagarna blir tuffa för alla som ska dokumentera det som händer i
stan. Det är därför bästa att sluta för
att gå till sängs. Det gäller att vara
utvilad.

En ny intressant dag väntar i morgon

Som vanligt har Leif Linus hjälpt till med bild och annan information.

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt