Byggstarten för
etapp två av riksväg 49 mellan
Gustavstorp och Rude är planerad till nästa år. Det är en sträcka
på knappt tre kilometer.

Den första etappen mellan Stubbetorp och
Gustavstorp på 7,5 kilometer stod färdigt 2010. Länsstyrelsen har nu också sagt ja till
att plocka bort delar fornlämningar vid Öna 1:4. Men
först måste det till en arkeologisk
utgrävning innan Trafikverket kan sätta sina planer i verket. Det är en kostnad
på cirka nästan 800 000 kronor som Trafikverket få
stå för.

En stor
arkeologisk utredning gjordes redan
vid den första etappen. Men då var det meningen att nybygget ske
i anslutning till riksväg 50 vid
Stjernsund. Av trafikskäl flyttades anslutningen 350 meter norr ut. Förändringen innebär att en sträcka på 1 800 meter
inte varit föremål för några utgrävningar. Det är det som måste
göras nu innan vägbyggarna sätter
igång med sitt arbete.

Vid den arkeologiska
utredningen har ett stort antal tidigare
okända fornlämningar registrerats längs den nya vägsträckningen. Lämningarna härrör i stor
utsträckning från olika
typer av utmarksaktiviteter, som kolning
, järn-och tjärframställning. Vid
utredningen påträffades också boplatslämningar från såväl
förhistorisk som historisk tid. Bland annat påträffades rester av boplatser som härstammar från äldre stenåldern.

Länsstyrelsen beräknar tidsåtgången för den arkeologiska till fyra veckor för tre
personer, ungefär 60 arbetsdagar.

När första
spadtaget för riksväg 49 togs 2007 blev det rena tumultet. Slagsmål
bröt ut
på scenen mellan poliser
och en som protesterade mot
vägbygget. Sedan dess har det
varit betydligt lugnare. Och det lär
inte bli några likande problem
när slutfasen mot Rudekorset byggs färdigt. Det är väl något som alla väntar
på. Precis som de flesta gjorde vid
efter det första spadtaget för fem år
sedan.

Från 2007

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara trevligt.