Askersunds kommun förvaltar en rad olika fonder och stiftelser där folk kan söka
pengar. Men ofta är
donationsbreven mycket specificerade och
speciella. Många äldre fonder har
slagits samman för att det ska möjligt
att kunna söka. I dagens samhälle går
inte de gamla kriterierna att uppfylla. Det finns inte så många fattiga änkor
längre som behöver ved till vintern, som det stod i något gammalt
donationsbrev.

En liten udda fond är majorskan Alma Apolloff , fond som senare
överfördes från kommunen till Askersunds
köpmannaförening. Majorskan avled
i början på 20-talet. Hon
efterlämnade cirka 100 000 kronor. I testamentet stod det att räntan av
hennes donationsfond, vid namn” Krister
Fredrik Abrahamssons donationsfond”, skulle delas ut till ”änkor och barn efter ämbetsmän och köpmän i staden”. Askersund fick hälften
av pengarna. Andra hälften gick till staden Nyborg i Danmark. Själv
ligger majorskan begravd i Malmö.

Anledningen till uppdelningen av pengarna var att
majorskans mor var från Nyborg, medan hennes far Krister Fredrik Abrahamsson
var från Askersund. Det skulle vara rättvist. Staden Nyborg lade ner en krans
på hennes grav en gång om året, men Askersund hade inte varit riktigt
lika givmilda.

Vid 10-årsjubileet av testamentets öppnande
tog borgmästare Bretzner upp
frågan vid magistratens sammanträde. Han
ansåg som stadens starke man att
Askersunds stad borde lägga ner en krans på graven för att hedra majorskan. Vem tror ni utsågs att göra resan till Malmö och lägga ner en
krans? Naturligtvis borgmästaren själv.
Det blev en praktfull krans med vita
band kunde Bretzner rapportera när
han återvände efter sin Skåneresa.

Förvaltningen av fonden överfördes i början på
80-talet till Askersunds
Köpmannaförening, där den passade bättre. Innan fonden lämnades
över fick fem kvinnor med
anknytning till handeln 1 700 kronor vardera. I dag vet jag inte hur det fungerar. Köpmannaföreningen
finns ju inte kvar. Åtminstone inte namnet.

Den senaste
donationen till kommunen kommer från Hemvärnet. Då handlar det om en studiefond. Mest pengar finns det ”
Systrarna Lodéns minnesfond”. Det är en socialfond, där avkastningen ska gå till kvinnor i Lerbäcks församling. Minst
pengar finns det i ”A.R. Norrys fond”.
Avkastningen i den fonden ska gå till ”stadens prydnad”. Med tanke på det nuvarande ränteläget blir avkastningen så låg
att det inte finns någon mening med att ha fonden kavar resonerar ansvariga. Kanske
det bästa är att köpa något
konstverk som pryder staden av de
pengar som finns kvar…

PS!Kommentera gärna