Hur står det till med skyddet av bruksområdet i
Aspa? Enligt kommunens
planeringshandlingar är Aspa bruksområde
en av de bäst bevarade bruksmiljöer i
Närke. Men stämmer det i dag? Det undrar Håkan Jaldung i en fylligt och
rikt illustrerat skrivelse till
kommunalrådet Per Eriksson, s,
Askersund.

Håkan Jaldungs barndomshem låg vid Hanebäcken och han har stor
anknytning till bygden även i dag. Sedan ett antal år tillbaka bedriver han
hembygdsforskning. För några år
sedan kom han med en skrift om Ehns
bussbolag och flera är på gång. Han
är mycket på resande fot i sitt arbete, men återvänder så ofta han
kan till sin hembygd.

Just nu slutför Jaldung ett antal dokument kring utvecklingen inom Aspa bruksområde. Därför vill han ha svaret inom
någon månad.

Håkan Jaldung forskar om sin hembygd. Han har gett ut skrifter om sin forskning och det kommer mera.

Hur allvarligt är då hotet mot kulturmiljön i Aspa?

-Det är
först och främst en fråga för
Askersunds kommun att klara ut. Men även
andra myndigheter och organ kommer inom en nära framtid att uppmärksammas på frågan, betonar Håkan.

-En utgångspunkt för att undersöka hotet mot kulturmiljön i Aspa kan vara att
kontrollera att de byggnader som fanns inritade
på den karta som är en del av
Askersunds områdesbestämmelser för Aspa
bruksområde. Fanns de i verkligheten när
det togs beslut om bestämmelserna
1990 och finns de kvar?

– Att undvika rivning och förfall av skyddade
byggnader har sannolikt varit omöjligt.
Men det måste finnas en dokumentation kring Askersunds kommuns hantering av bestämmelserna om
lovplikt. Då är det i efterhand möjligt
att granska hur kommunen har hanterat det hela, påpekar Jaldung.

En jordkällare som bör skyddas enligt Jaldung och områdesbestämmelserna.

Bruksallén i Aspa

Aspa bruksgata. Välskötta hus precis som det ska vara. Ägarna strävar efter att följa områdesbestämmelserna. Något som Håkan Jaldung är mycket nöjd med i sin skrivelse.

Det har skett en demolering av inom Aspa bruksområde de senaste 20 åren
anser Jaldung.

-Jag kommer i
skrivelser till länsstyrelsen med
flera myndigheter och organ att uppmärksamma
det som skett inom bruksområdet. Följs
områdesbestämmelserna från 1990? Enligt mej är det inte så.

Jaldung
önskar få en kortfattad
information från kommunalrådet Eriksson om hur kommunledningen framöver kommer att utöva sin tillsynsskyldighet över tillämpningen av
områdesbestämmelserna för bruksområdet.
Han undrar också över om kommunens
planer för att skydda kulturmiljöer även
kommer att gälla Aspa bruksområde.

Jaldung betonar
också i sin skrivelse att det finns ett antal välskötta byggnader längs
bruksgatan, där ägarna helt har följt gällande
områdesbestämmelser.

Jag uppmanar alla som är intresserade av Aspa bruksområde och Jaldungs
funderingar att besöka kommunen och ta
del av hans skrivelse med både bilder
och kartor. Det är offentlig handling
och tillgänglig för alla. En av de mest genomarbetade skrivelse som jag tagit del av.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara intressant