Planarkitekt Tobias Jansson och kommunalrådet Per Eriksson, informerade om Askersunds framtid under tåresan.

I helgen
hoppade jag på tåget i Askersunds hamn, för att en timme senare
stiga av framför torgparken. Det låter kanske
konstigt eftersom tågrälsen revs upp i mitten på 50-talet. Enligt
förhandsreklamen var det en resa mot framtiden.

Min resa gick med
hembygdsföreningens tuff-tuff tåg
runt Askersund. Allmänheten var inbjudna av socialdemokraterna i Askersund att hänga med på en rundtur som handlade om
att se in i det framtida Askersund. Med
som tågpersonal och informatörer
var kommunalrådet Per Eriksson och planarkitekt Tobias Jansson. Och när allt
var klart serverades kaffe med dopp i hamnområdet. Bara det…

Det mest
spännande handlade om tankarna kring och
runt småbåtshamnen. Tobias och Per
förklarade att det finns planer på en gång-och cykelväg utmed stranden som
skulle ansluta till vägen ut mot Husabergsudde , som sedan går vidare ut mot
Stjärnsund. I dag är det ett nätstaket
runt småbåtshamnen. Folk
kommer inte in på området.

På området där båtklubben har sin vinterförvaring
fanns det önskemål att uppföra bostäder.
Området skulle räcka till ett 20- tal bostäder. Vinterförvaringen skulle då
ordnas på annan plats. Per, Tobias och
all tågresenärer tyckte det var ett bra förslag. Båtklubben har ett nyskrivit långtidskontrakt
på området se de sitter säkra i båten, innan kommunen kan erbjuda annan lämplig
plats.

Det finns intressanta planer för området i och runt småbåtshamnen.

Det första som kommer att hända i området kring hamnen
och kyrkan är ett antal nya
parkeringsplatser. Det finns pengar i budgeten till det. Om det nu var i år
eller nästa år låter jag vara osagt. Just vid den informationen passerade en
stor gul traktor så ljudet försvann. Och jag ville inte fråga om. Tyckte det
var lite genant bland alla tågresenärer.

Tobias och
Per berättade också om vad som kommer att hända i hamnområdet och i området nedför gamla bryggeriet vid
Sundsgatan. En del grönt kommer att försvinna för att ge plats åt hus. Men även där strävar kommunen efter
att det ska bli ett promenadstråk ut med sjökanten. Bebyggelsen får inte tränga
bort allmänheten. Och det är ju rätt tänkt.
Hur sedan askersundarna kommer att reagera mot den tänkta husbebyggelsen
i området är en annan sak som säkert politiker
och tjänstemän kommer att få
brottas med framöver. Några broar över sundet ska också binda ihop hamnområdet menade kommunalrådet
Per.

Själv undrade jag över vad man tänker göra när det
gamla tegelhuset på Sundsängen som tidigare varit
vattenverket. Det är ett speciellt hus som kunde bli en verklig udda bostad för någon med
idéer och lite pengar. Och jag fick
medhåll. Något som gladde tågresenär Danielsson. Tydligen finns det en del
ledningar kvar i huset som skulle vara besvärliga att ta bort enligt
informatörerna. Men problem är till för att övervinna har jag alltid fått höra.
Kan det vara så svårt att få bort några ledningar..

Någon med ideer borde kunna göra något bra av gamla vattenverket vid Sundsängen. Det är ett unikt bygge. Tror det skulle kunna bli en fin lägenhet där.

Tåget passerade
och gamla Askersundsverken där rivning pågår. Men då hade jag redan
hoppat av för andra viktiga saker som rörde mitt liv i dag.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt.