I den senaste bloggen gjorde jag en efterlysning av ett motiv som Hjalmar Trafvenfelt teckant tidigt i sitt konstnärskap. Det var en bild en kvarn, som ägaren ville ha mera information om. Och det har nu kommit ett svar från Eric Englund. Han har gamla kartor och bilder. Troligen är det kvarnen i Ängatorp som Trafvenfelt tecknat av .

Bild Eric Englund 1958.

”Kvarnen vid Ängatorp fanns-som synes på storskiftskartan från 1811- både såg och kvarn. Kvarnen vid Ängatorp fanns troligen kvar till i början av 1900-talet

00-talet. Dammen vid Ängatorp påverkade vattennivån i Anten vilket till slut gjorde att dammen tvingades bort vid ett sjösäkningsföretag.

Av den något otydliga tavelbilden skyulle det kunna vara Ängatorps kvarn som är avbildad. Allt med reseravtion för den tid som flytt”, skriver Erick till mej.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt