Aktionsgruppen
Rädda Vättern (ARV) håller en stor
manifestationsdag den 7 oktober. Eldar
ska brinna runt sjön och kyrkklockor ska
ringa. Det kommer att bli något utöver
det vanliga lovar Elisabeth Lennartsson, som är en av de drivande krafterna för
att värna Vättern i Askersund. En verklig kraftsamling. ARV:s mål är att få ett totalstopp på Försvarets planer om utökad övningsverksamhet i Vättern.

I drygt 60 år har försvaret haft Vättern som övningsfält med omfattande
skjutövningar och dumpning av ammution. Nu vill försvaret utöka övningsverksamheten med mera
skjutningar, men också med flygningar av
JAS-plan.

Gruvan vid Norra kärr, strax utanför Gränna är
också verksamhet som ARV (Aktion Rädda Vättern) ser allvarligt på. Det
finns planer på att bryta
sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott. Ett område på
tusen hektar kommer bli
avstjälpningsplats för gruvskräp, både
Torium och Uran. Aktionsgruppen är rädda
för att gruvskräpet ska följa med
regnvattnet ut i Vättern.

-Konsekvensen blir att Vätterns dricksvatten kommer
att förstöras. Den planerade gruvan vid
Norra kärr är det största hotet mot Vätterns
som någonsin förekommit och det
är ett hot som vi måste ta på störst allvar, betonar Elisabeth Lennartsson , i
aktionsgruppen.

Många kommer
att ställa upp den 7 oktober, däribland också stort antal orginsationer. Däribland Svenska kyrkan.

”Försvaret har ansökt om stora utökningar av
övningsverksamhet med flygningar och skjutningar i Vättern. Aktionsgruppen
Rädda Vättern (ARV) har samlat över 10,000 namn mot detta förslag.
Kommunledningarna arbetar just nu med en samverkan i ifrågasättandet. Detta är
inte ett ställningstagande mot försvaret i sig. Men vi menar att nolltolerans
ska gälla för nedsmutsning och miljöbelastning Vättern som dricksvattentäkt.

Den heliga Birgitta är Europas skyddshelgon. Birgittadagen den 7 oktober vill vi göra
till en gemensam manifestationsdag för att skydda en av Europas största dricksvattentäkter Vättern.

Vi kan tända vårdkasar, ringa i kyrkklockor kl. 18,
människor kan uttrycka sin frustration över försvarets planer i form av gudstjänster, seminarier eller andra
mötesformer.

Varje församling svarar naturligtvis för sitt
engagemang i denna sak, men vi föreställer oss att stiften kan medverka i en
rekommendation ang. denna manifestationsdag, och att Svenska kyrkans
församlingar kan fungera som samordnare och inspiratörer till lokalt
engagemang.

Kanske
kan Domkyrkornas klockor ringa den 7
oktober?

Vi får tillsammans stå upp för skapelsens integritet
och värdighet och ta vårt ansvar för framtida generationer”, skriver kyrkoherde
Torbjörn Ahlund, till aktionsgruppen ARV och lägger till:

Birgittas bön

Herre
visa mig vägen

Och gör mig villig att vandra den.

PS!Kommentera
gärna .Det skulle var trevligt