Rivning pågår i verkstadsområdet. Det följs med stort intresse av många askersudnare.

Namnet Kvarteret Verkstaden i Askersund duger
inte i marknadsföreningen när det gäller nysatsningen i området vid kanten av
Strandparken. Ansvariga i Askersunds Kommunfastigheter AB begärde att få byta namn till Askersunds Sjöpark, som
i vardagligt tal skulle få heta
Sjöparken. Enligt ansvariga är det ett måste för att kunna sälja in området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav tekniska
förvaltningen i uppdrag att utreda namnbytet. När ärendet kom tillbaka tyckte ledamöterna i arbetsutskottet att
namnet Kvarteret Verkstaden skulle vara kvar med tanke på kulturarvet. Enligt
kulturminneslagen ska god ortsnamnsed iakttas. En namnändring ska också vara
välmotiverad och inte bara trendig för
stunden, som Askersunds Sjöpark.

Noterbart
är att det var samma politiker som föreslog en ändring av namnet som
sedan sa nej i kommunstyrelsens arbetsutskott.

När sommaren hade gått och tekniska kontoret gjort
sin utredning tänkte politikerna om. Semestervilan hade gjort nytta. Klart att verkstadsnamnet måste få vara kvar även i fortsättning. Det
var au:s deras bestämda uppfattning den
20 augusti. Och det är den som gäller. Det är hedrande att kunna ändra sig
innan det blir helt fel.

Det
är kommunchef Madeleine Andersson som är VD i Kommunfastigheter. Styrelsen
består av:

Ordinarie:

Per
Eriksson (ordförande)

Siv
Ahlstrand

Katarina
Ranebron

Calill
Ohlson

Ulf Bladh

Suppleanter:

Peter Thuresson

Solveig Samuelsson

Ingrid
Fries Hansson

Eric
Englund

Billy
Ludvigsson

Kommer
att tänka på Hammarby sjöstad i Stockholm
och andra lika företeelser med inslag av vatten när man ser
namnförslaget. För ett antal år sedan försökte
man i Askersund att ändra namnet på Borgmästareholmen till ”Barnens Ö” .
Varför namnet Borgmästareholmen inte dög vet jag inte? Det nya namnet fick inte
användas, det var namnskyddat av en organisation i Stockholm. Det blev istället en
snabb ändring till ”Borgmästareholmen -Barnens egen ö” i Askersund. Annars hade dryga böter väntat. Vet inte om
det stämmer om det ”bara” är barnens ö och Borgmästareholmen som namn hade säkert
alla varit nöjda med. Och med tanke på
kulturminneslagen måste det ha varit
helt fel. Men nu är det glömt och
förlåtet och alla är nöjda.

Varmbadhuset är ett annat hus som borde ha ett annat namn ansåg en del. Det kom fram ett antal märkliga namnförslag. Det slutade med att namnet Varmbadhuset blev kvar och att Lasse Målare såg till att texten Varmbadhuset blev synlig igen.

Anledningen till att fastighetsbolaget vill använda namnet
Sjöparken i marknadsföreningen är att området knyter an
till Strandparken och Vättern.
Personligen tycker jag att man ska vara
rädd om gamla namn, som satt sin prägel på stan. Området har en långa verkstadstradition, där massor av
askersundare jobbat under
årens lopp. Det var stans ledande
industri i ett antal år. Tydligen
har nu kommunstyrelsens arbetsutskott samma inställning.

När det var full fart vid Askersundsverken

Upplåtelseformen på det nya bostadsområdet kan bli
vara eget ägande, bostadsrätter eller hyresrätter. Det återstår att se.
Rivningen är i full gång och det verkar vara ett tufft arbete. Verkstadshusen
är stora och bastanta. Många följer
rivningen med stort intresse. Själv
brukar jag också ta en sväng runt Strandparken när det passar.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt