För några dagar sedan skrev jag i en blogg om
rivningen av gamla Centralföreningen i
hamnen med tillhörande plåtskjul. En av bilderna hade fel årtal och plåtskjulet
fanns inte med. Det uppmärksammade en kunning läsare, Anders Engdahl, som är
specialist på båtar.

Reparerar felet genom några fler hamnbilder som
vännen Leif Linus sänt över. Det är
skönt med snälla vänner.