Bild:Kjell Johansson

Centralföreningens gamla lokaler i Askersunds hamnområde revs i mitten
på 80-talet. Tomten stod öde ett antal år. Diskussioner om olika lösningar för
ödetomten fördes. Ungefär samma diskussioner som förs i dag om Strandparken och
Askersundsverken. När det gäller Centralföreningens tomt blev det ändå något
bra till slut. ”Sojas” hyreshus som de boende är mycket nöjda med.

Ritningar fanns framme för ett Folkets hus i
kombination med en efterlängtad badanläggning på Centralföreningens tomt.
Politikerna vid det tillfället var inte nog modiga för en sådan satsning, så
det hela rann ut i sanden. Ett badhus i Askersund blev bara för mycket. De som
arbetade med frågan tröttnade efter ha
kört huvudet i väggen ett antal gånger. Badhusfrågan är dock fortfarande aktuell
som bekant…

HSB fick hand om tomten för att istället bygga
bostadsrätter, men även den idén föll. Bostadsföretaget gick ut med en
förhandsförfrågan, men fick väldigt få svar. Insatserna var för höga för folk med vanliga löner. Det hela slutade med
att ”Soja” Johansson erbjöd kommunen att bygga hyreslägenheter. Och så blev
det.

Hamnen på 80-talet

Rivningen av Centralföreningen med tillhörande plåtförråd utfördes av beredskapsarbetare under ledning av personal från kommunen.
Facket och kommunen var helt eniga om den ordningen. Enligt planerna skulle det
gamla plåtskjulet plockas ner och sättas
upp som ett kallförråd vid kommunens förråd. Vet inte hur det blev med
det? Även trävirket skulle tas om hand och användas till något. Fick aldrig
riktigt besked om användningen när jag
skrev i januari 1985. Plåtförrådet skulle ersättas med parkeringsplatser. Så
blev det också.

PS! Kommentera gärna. De skulle vara trevligt