Strandparken på ett gammalt vykort

Fritidsanläggning med simhall eller en småskola? Det var en fråga som verkligen var på tapeten i början av 70-talet. Placeringen skulle i så fall ske i Strandparken. En plats som i dag är högaktuell och omdiskuterad , med anledning av det planerade Kultur-och kunskapscentret. Så det är inte första gången Strandparken har hamnat i blickfånget.

Anledningen till beslutsångersten i början 70-talet var bristen på pengar. Det fanns krav på en ny småskola, som på den tiden var inrymd i gamla Samrelskolan på Norra Bergen.

Dåvarande ordförande i kommunstyrelsen, Bertil Jonsson, s, tittade på möjligheterna att skjuta på skolbygget 5-10 år framåt i tiden. På det viset skulle kommunen få loss 2 miljoner kronor till fritidsanläggningen som fanns budgeterat för skolan. Jonsson funderade på om det inte gick att rusta upp skolan istället, samt använda hyresfastigheten intill skolan. Som komplement till det också en flyttbar enplansbyggnad.

Bertil Jonsson,s, kommunstyrelsens ordförande i början på 70-talet.

Jonsson menade att satsningen på en fritidsanläggning var så efterlängtad av Askersundarna att den borde prioriteras. Han hade varit runt och tittat på fritidsanläggningar på andra orter och hade då fastnat för en i Skepplanda kommun fyra mil norr om Göteborg. Den anläggningen kostade just två miljoner kronor och innehöll en idrottshall och en 25-metersbassäng, med plaskbassäng för barn, bastu och cafeteria. I anslutning till byggnaden kunde Jonsson också tänka sig en minigolfbana och en lekplats.

”Om anläggningen kommer till stånd skulle Strandparken var en fin plats att lägga den i. Då ligger den centralt, i nära anslutning till Sjöängsskolan och elljusspåren. Jag vill ha en debatt i frågan. Vi har inte råd att genomföra båda objekten samtidigt,” förklarade Bertil Jonsson, i en intervju.

Alla vet hur det gick. Bertil Jonssons förslag hamnade i papperskorgen. En skola med en förstorad gymnastiksal byggdes så småningom vid Närlunda.

Olof Palme på besök i Strandparken

Gösta Snoddas Nordgren på besök i Strandparken vid en Trivselkväll

Vid måndagens fullmäktige( 18 juni) fanns ett medborgarförslag som gällde en folkomröstning-badhus eller kulturhus. Förslaget avslogs. Fullmäktige ansåg at det inte gick att ställa de två byggobjekten mot varandra. Sjöängsskolan måste åtgärdas hur det än blir.

PS! Kommentera gärna. Det skulle var intressant