Skrev om gatunamn i Askersund i en tidigare blogg. Var lite intresserad av namnens uppkomst och efterlyste svar. Eric Englund var först ut. Som kartspecialist sände han också med en karta över Loggatan som jag skrev om.

Gamla Loggatan

———————–

Kul med Loggatan som försvann! Någon måste väl ha nappat på kommunens slogan Lust, Mod och Engagemang och bytt skyltar. Men så får man inte göra i ett nästan riksintressant område. Kultur ska man hålla på! Namnet Loggatan är lika naturligt som Väderkvarnsgatan. Väderkvarnsgatan gick mellan två väderkvarnar, längs Loggatan låg ett 20-tal (minst) logar och bildade faktiskt en trämur som mötte de resande som kom från NO.
Det fanns så många logar att Loggatan inte räckte till. 1874 fanns därför både Loggatan och Östra Loggatan. Östra Loggatan är nu en del av Drottning Kristinas väg (mellan Tullplan och infarten till Brandstationen m m). Kanske dags att en mörk natt sätta upp skylten Östra Loggatan igen? Det krävs bara lite lust och mod. Reclaim the street!

Jag skickar med ett utsnitt ur en karta från 1874 där det som jag tror är logar är numrerade. T ex ligger logen nr 241 längst i väster. En fil visar kartrubriken på den bra gjorda och vackra kartan. 1955 fanns det bara kvar en, kanske två logar längs Loggatan.

Samma logparad fanns f ö redan 1864 enligt häradsekonomiska kartan. Längre tillbaka minns jag inte….
Eric Englund.

PS! Kommentera gärna . Det skulle vara intressant