Parken vid gamla Stadshotellet. Nuvarande Linden

Rivning av bygganden med pensionatet i hörnet Väderkvarnsgatan-Stöökagatan. Torgaheleln finns där i dag. I förgrunden ligger en panna från Askersundsverken..

En del av Kjell Johanssons många bilder har jag visat upp vid några tillfällen på bloggen. Kjell förfogar över en imponerande bildskatt, men så har han haft kameran med sig för det mesta. Och det har han fortfarande när hustru Erika och han är ute och går. Något som händer ofta. Kjell är en duktigt fotograf som haft framgångar i bildtävlingar.

Jag har bara presenterat en liten del av Kjells bilder med Askersundsmiljöer och personer. Men det kommer mera när Kjell och Erika har gått igenom album och lådor. Jag hotade med att komma tillbaka sedan jag tagit hand om den första omgången bilder. Och det får bli någon dag när det passar.

Kjell fotografera ofta miljöer som är på väg at försvinna. Han har varit där när husen fanns på plats och sedan följt rivningen. I dagens bildpresentation har jag valt både miljöer och personer.

Gamla Esso-macken vid Drottning Kristinas väg. Huset är rivet och i dag finns där en parkering.

Tobakshandlare Ture Zettervall. Butiken fanns utmed Sundsbrogatan

Till höger kamrer Norry som var en uppsatt man i Askersund. Bland annat var han stadsfullmäktiges ordförande. Övriga två har jag inte namnen på men kanske någon kan hjälpa till?

Sparbanksstyrelsen. Stående Lennart Hammervik, Verner Johansson,—–, Karlsson i Kampetorp, Arne Olsson. Sitande Ragnar Wiklund, borgmästare Bernhagen, ——-

Hospitalsgatan. Husen är borta och har ersatts med hyreshus

Kjell är en flitig fotograf med ett stort bildarkiv Askersundsbilder.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt. Kanske någon har något att tillföra bilderna ?