Förslaget till ny detaljplan för nya Kunskaps-och kulturcentrat i Strandparksområdet i Askersund har varit ute för yttrande. Och det har kommit in många synpunkter. En del har jag lagt ut på hemsidan: ovedanielsson.se, under Kommunala Nyhter. Trodde nog att politikerna var eniga om hur det skulle gå till. Men där hade jag fel om man läser yttrandena. Alla synpunkter finns at hämta på Rådhuset om det skulle vara så.