Beslut om ansökan om rivning av delar av Askersunsverken

Byggnader som är i dåligt skick och byggda i blåbetong rivs.

Per Eriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i Askersunds
Kommunfastigheter AB:
— Kvarteret Verkstaden är en oslipad diamant. Här kommer vi att kunna erbjuda mycket attraktiva byggrätter för flerfamiljshus när området är detaljplanelagt. Bostadsbristen i vår kommun är ett problem som gör att vi tappar befolkning. Kvarteret Verkstaden är en av pusselbitarna i en framtida lösning.

Läs hela pressmeddelandet på hemsidan:ovedanielsson.se, under rubriken Kommunala Nyheter. Delar av meddelandet har funnits i tidningar och hörts på radio.