Smeden på Rådhustaket klämtar på som inget hänt. Nu är det dock dags att slå ett slag för Askersunds som stad.

Askersund kommer även i fortsättningen heta just Askersund, men med ett litet tillägg för centralorten. Namnet ska i fortsättningen vara Askersunds stad. Precis som förr. Tillägget ska först godkännas av fullmäktige innan det är helt klart.

För en tid sedan lämnande Solveig Samuelsson, s, in en motion med förslaget att centralorten ska kallas ”Askersund stad” i tal och skrift. Allt för att stärka stadens profil. Övriga politiker tyckte det var ett riktigt bra förslag och nu återstår bara formalia. Enligt kunniga på området finns det inga formella hinder för beslutet.

Vissa kommuner har byt namn från kommun till stad. Men då är det ofta så att kommunen i stort sett bara är själva staden. Kommunvapnet , smeden, ska dock aldrig kombineras med bara texten ”Askersund stad”. Det nuvarande kommunvapnet är hela kommunens vapen. Annars kan det bli knepigt att motivera förändringen för alla som bor i de olika tätorterna ute i kommunen. Alla ska vara som en stor familj, som Roffe Bengtsson sa en gång i en revysketch. Det var innan han började förklara vilka som inte kunde vara med i familjen. Till slut var det bara han och en kompis på scenen som platsade i familjen. Men så kommer det inte att bli i Askersund.

Solveig Samuelsson,s, fick gehör för sitt förslag.

Efter den förskräckliga branden 1776 då hela staden lades i aska ville de styrande byta namn på staden. Förslaget var Gustafsund. Men det gick inte landets styrande med på. Anledningen till det förslagna bytet var att askersundarna vill starta något nytt, och glömma allt det tråkiga. Inget skulle påminna om den hemska branden, där bara Sagers stuga i Strandparken klarade sig undan lågornas rov. Tanken var god, men ett namnbyte räcker inte för att glömma ansåg landets styrande. Ingen kan fly undan sin bakgrund. Inte ens en stad.

Det nuvarande förslaget handlar inte om att glömma, utan att gå tillbaka till något som har funnits. Askersund stad.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt