En 60-talsbild. Nya delen av Rådhuset är inte byggt. I bakgrunden brandstationen. Dörren på sidan leder in till polisstationen.

Väderkvarnsgatan. Skylten till pensionatet syns till höger. Hela det huset revs senare för att ge plats åt Torghallen

Torgparken. I bakgrunden huset som senare revs.

I centrala Askersund kommer det att ske en del förändringar framöver. Hus ska rivas och nya lägenheter ska byggas. Stora affärslokaler står tomma. Vad kommer att hända med dessa? Frågorna är många och svaren kommer naturligtvis vad det lider.

Men det är inte första gången sådant händer i centrum och området däromkring. Askersunds flitigaste fotograf Kjell Johansson förevigade många bygg-och rivningshändelse under 60-talet. En verklig bildskatt.

Kjell har lånat ut bilder till mej som räcker till några bloggar.

Stöökagatan. Rådhustomten till vänster.

Inne på gården vid Pensionatet

Borgmästarhuset fotograferat från rådhustomten

Bild från Tingshusområdet mot Storgatan. Parken vid Tingshuset försvann när hyreshusen byggdes

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara intressant.