Blog Image

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Massor av planer på gång

Mars 2012 Posted on tor, mars 22, 2012 17:50:35

Så här har planerna tänkt sig en del av hamnområdet i Askersund framöver. Det ska bli några broar över sundet och hus när vattnet.

Askersund har ett antal detaljplaner på gång. För att inte tala om översiktsplanen. Planerna ska upp i kommunstyrelsen den 3 april för diskussioner och sedan rullar det på.

Det mest intressanta för askersundarna är planerna för det kommande kunskap-och kulturcentret i Strandparken och planen för hamnområdet. Där finns det många synpunkter. I planen ingår en flyttning av gamla Stationshuset för att få plats med de nya byggnaderna. Redan nu finns det en protestlista ute när det gäller Stationshuset!

I planerna som nu ligger framme finns det en del skissförslag som konsultfirman Nordconsult AB i Göteborg tagit fram. Visar några skisser i bloggen hur det kan komma att se ut. Det är säkert intressant för många. När det gäller detaljplanen för hamnområdet ser jag att Sydnärkes byggförvaltning ordnat den själva. Och det gör ju inte saken sämre.

Skiss på det tänkta kunskap-och kulturcentret. Norconsult i Göteborg har gjort skisserna för Strandparken.

Entré för biblioteket från norr.

När det gäller planen för hamnområdet räknar kommunen med att den ska kunna träda i kraft i sommar. Genomförandetiden är fem år. Vad beträffar bygget i Strandparken finns det ingen uttalad tid för planens godkännande. Däremot är genomförandetiden beräknad till fem år även där. Det kanske är den tiden för alla planer…

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligtKommunala nyheter

Mars 2012 Posted on tor, mars 22, 2012 14:00:43

Läs på hemsidan under rubriken Kommunala Nyheter. Där finns en del frågor och undringar inför olika beslut.