Åsbro behöver sin station! Medlemmarna i Åsbro Intresseförening vädjar till kommunen om att behålla det gamla stationshuset och upplåta det till föreningslivet. Det har förts diskussioner om försäljning av stationshuset.

Intresseföreningen har skrivit till kommunstyrelsen i ärendet. Föreningen skriver att de just är färd med att lämna in en ansökan om projketstöd till Leader Mellansjölandet. Projektet handlar om at utveckla Åsbro socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Projektet ska pågå i 1,5 år. Det är et projekt som indirekt stödjer hela Askersunds kommun.

Tanken är att Åsbro Intresseförening i projektet ska anställa en person som ska jobba med projektledaren för ett annat Leaderprojket i Åsbro vid sommargården Talludden. Dessa två personer behöver en kontorslokal och då skulle stationshuset vara en perfekt lösning. Att hyra.

Mötesplatser är viktiga. Många av ortens föreningar har planer på att använda stationshuset för studiecirklar och möten. Ytterligare användning som föreningen pekar på är ungdomsfritidsgård, festlokal, kafé, liten butik för att nu nämna något.

Som journalist i mitten på 70-talet skrev jag många gånger om stationshus, som var hotat hela tiden. SJ skrev till kommunen 1974 att de ville riva huset. Tågen hade slutat stanna i Åsbro. I det läget gick kommunen in och köpte huset. Minns att pensionärsföreningarna var mycket lyckliga över att kommunen köpte huset. Lägenheten på övre våningen skulle hyras ut. Pensionärerna hade massor av planer hur de skulle använda stationshuset. En del återkommer i Intresseföreningens skrivelse.

Klipp från 1975

Kommunen betalde 15 000 kronor för huset och 13 700 kvadratmeter mark. Därmed räddades också en gammal samhällsbild. Stationshuset i Åsbro.

PS! Kommentera gärna. Det skulle vara trevligt