Vättern vid Grönön sommaren 2011.

Olshammars Utvecklingsförening bjudit in Enar Andersson från Brevik, Karlsborg. Han kommer att berätta om vad hans förening gör, för att stoppa Försvarets planerade utökning av skjutande i Vättern, särskilt vid Karlsborg på ett mål som heter Hammarn. Enar kommer till Olshammars skola på tisdag 20 mars klockan 18

Försvaret söker snart tillstånd för 80 arbetsdagars skjutningar. Det betyder ca 4 månader varje vardag med flygning. Breviksföreningen har också namnlistor att skriva på mot denna ökning, om man vill. Även på östra sidan Vättern finns många aktiviteter för att stoppa projektet, också de har listor för att samla namn emot skjutningarna.

För Olshammars- och Askersundsborna kan fisket neråt Röknen påverkas negativt, likaså blir det en förorening av sjön som dricksvattentäkt. Hur fiskar och plankton i vattnet påverkas får väl belysas under tillståndsansökan, och kommer väl svar på så småningom.

-Föreningen som sådan tar inte ställning varken för eller emot, det är upp till var och en medlem som privatperson. Vi ansvarar för att frågor som medlemmar tar upp blir belysta och diskuterade (frågan kom upp på förra medlemsmötet). Det kommer att bli tillfälle till frågor och diskussion, förklarar Elisabeth Lennartsson, sekreterare i Olshamamrs Utveckling.

Elisabeth Lennartsson sekreterare i Olshammars Utvecklingsförening

-Styrelsen har även fundering på att anordna en bussresa till Ödeshög den 28 mars. Då kommer Försvaret att medverka vid ett stormöte, och själva berätta hur deras ansökan ser ut. Om intresse finns så kan man anmäla sig under mötet eller senare, vi kan åka runt Askersund och Hammar till exempel. Även från Karlsborg går buss, men söderut till mötet i Ödeshög, säger Elisabeth Lennartsson

PS1Kommentera gärna.