Det finns så vitt jag begriper ingen annan chans att få lönsamhet i ägande eller delägande av

vindkraft, än om det finns särkilda skatteregler, som gynnar kommuners ägande, skriver en askersundare till kommunen. Hela brevet finns under rubriken Kommunal Nyheter på hemsidan: ovedanielsson.se