Intresserad som jag är av arkitektur och dess påverkan på miljö och människor är det tillåtet och nästan ett tvång att som amatör försöka tolka den information som finns för vårt blivande KKC. Det är inte mycket som finns så jobbet är både lätt och svårt. De flesta inser att KKC bör ligga i centralt i tätorten, se kartan med den röda avgränsningen. Vi vet också alla att projektet kommer att kosta minst 200 miljoner. En sådan satsning i känslig miljö kräver eftertanke, helhetssyn och noggrann planering.

Många har svårt att läsa kartor. Förhoppningsvis säger även en amatörbild mer än bara kartan. Hjälper det här inlägget någon blir jag glad. Lika glad som åt initiativet att köra igång den här seriösa bloggen – tack Ove.

På kommunens hemsida och på informationsmöten ute i kommunen har KKC preliminärt placerats relativt nära stranden i söder En snedprojektion av byggnaden i detta läge försöker ge en mer lättförståelig bild av inpassningen i miljön jämfört med bl a stationsbyggnaden, se den relativt fria tolkningen av Norconsults skiss där huset ses snett uppifrån.

Nu är det ju sällan man ser staden från den här höjden. Vi landar på Norströmsgatan och tittar österut. Stationshuset ligger kvar på sin ursprungliga plats men KKC har vuxit upp några meter bakom. Träddungen och lekplatsen har fått lämna plats för KKC. På grund av det platta taket är höjden rätt begränsad trots de tre våningarna. Det är viktigt att tänka på att husets exakta utformning, färgsättning m m bestäms senare och har betydelse för den inverkan byggnaden har på miljön. Montaget Före – efter är en schematisk, men så skalriktig tolkning som möjligt av de byggnadsskisser som hittills presenterats. Hittar ni fel i skisserna så hör av er, avsikten är att komma så rätt som möjligt, både här och i kommande beslut.

De här bilderna bygger som sagt på det som presenterats. När det gäller ett så stort projekt som det här får inget missas. Det är inte omöjligt att det finns likvärdiga eller kanske till och med bättre alternativ inom ”planeringsytan”. Det vore bra om den här bloggen blir ett klotterplank – Klotterplank i liten stad har ju förekommit förr i Askersund…. Redaktören för den här bloggen tror att politikerna får sömnlösa nätter för KKC, något bättre blir sömnen om de beslutande får hjälp med sakargument för och emot i diskussionerna – så ta chansen innan det blir för sent!

Eric Englund