En medborgare föreslår att kommunen eller dess bostadsbolag köper in fastigheten 13 på Stöökagatan (före detta Nordiska) som nu är till salu. Medborgaren vill att den ”sönderrenoverade” lokalen rivs och ersätts med bostäder. Hela förslaget finns på hemsidan under Kommunal nyheter. Adress: ovedanielsson.se