Alkholservering kräver ordning och reda. Och kunskap om vilka lagar och regler som gäller. Det är inte bara att ösa ut öl, vin och starksprit hur som helst.

Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. För att få serveringstillstånd måste den sökande avlägga ett kunskapsprov vad gäller alkhollagstiftningen. Och jag som trott att det nästan alltid varit så. …

Och provet kommer att kosta pengar

På hemsidan:ovedanielsson.se, finns det mera att läsa under rubriken Kommunala Nyheter